1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University BIOCEV
tstopka 18.12.2017

classes "Proteomics"/ vyuka proteomika (Dr. Petrak)

Předmět PROTEOMIKA je přednášen v rámci PřFUK vždy v zimním semestru. 

doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.

BIOCEV

Tel: 325 873 011

jpetr@lf1.cuni.cz

Proteomika-úvod do studia

 • Úvod do studia – Proteomika-historie a současnost [PDF]

Materiály k přednáškám Proteomika 2017

 • Proteomika a základy práce s bílkovinami, chromatografie  [PDF]
 • Elektroforézy, 2-DE   [PDF]
 • Záludnosti 2DE + digesce a identifikace proteinu z gelu [PDF] 
 • MS-principy, instrumentace a metody (Dr. Petr Man)   [PDF]
 • MS v proteomice (Dr. Petr Man)   [PDF]
 • Shot-gun přístupy a kvantifikace  [PDF]
 • Shot-gun dokončení a problematika membrán [PDF]
 • Proteinové komplexy, speciální metody a klinická proteomika  [PDF]

 

PRAKTIKA

Doporučená literatura:

Draft lidského proteomu (Nature 2014)
 • Kustler et al. - Kompilace proteomických dat_18000 proteinů [PDF]
 • Pandey et al. - Profilování 30 lidských tkání_18000 proteinů [PDF]

10 000 proteinů najednou, systémová biologie, vztah mRNA:protein

 • 10000 proteinů najednou (Beck et al) ) [PDF]
 • 10000 proteinů najednou ale jinak (Mann et al) [PDF]
 • Proteom kvasinky [PDF]
 • Systems biology - vztah mRNA/protein [PDF]
 • 2-DE

 • Current two-dimensional electrophoresis technology for proteomics [PDF]
 • Sypro versus ruthenium [PDF]
 • Which stain and when Proteomics 2006 [PDF]
 • 2-DE with IPGs [PDF]
 •  

  Shot-gun metody

 • Shot-gun proteomika-review 2013 [PDF]
 • iTRAQ brochure [PDF]
 • Mass Spectrometry and Protein Analysis [PDF]
 • Qconcats 2005 [PDF]
 • SILAC 2006 [PDF]
 •  stable isotope labeling [PDF]
 • MRM a biomarkery [PDF]
 • Kvantitativní proteomika a metabolické značení [PDF]
 • Kvantitativní MS - review [PDF]
 • Tutorial - SRM/MRM-selected reaction monitoring [PDF]
 • Nativní metody a proteinové komplexy

 • Blue native ELFO [PDF]¨
 • Quick [PDF]
 • Nativní elektroforetické techniky [PDF]
 • Clear native electrophoresis [PDF]
 • Tandem affinity purification [PDF]
 • Proteomika membrán

 • Proteomika transmembránových proteinů 2016 [PDF]
 • Proteomika transmembránovych proteinů-review [PDF]
 • Povrchové značeni membrán Wollscheid [PDF]
 • Proteomika plazmatické membrány [PDF]
 • Membranove proteiny -analyza  transmembranovych domeny [PDF] 
 • Post-translační modifikace

 • Analytické strategie pro fosfoproteiny [PDF]
 • Analyza PTM a frakcionace [PDF]
 • Fosforylace a strategie [PDF]
 • Obohacovani glykopeptidu [PDF]
 • PTM a databaze [PDF]
 • Různé

 • Proteomics in 2016 [PDF]
 • Ovarian cancer biomarkers by protein arrays 2007 PNAS [PDF]
 • Protein Purification Handbook [PDF]
 • Metody deplece majoritnich proteinu ze sera a plazmy [PDF]
 • Detergenty a fázová separace [PDF]
 • Afinitní chromatografie - manuál GE [PDF]
 • TOP-DOWN review 1 [PDF]
 • TOP-DOWN review 2 [PDF]
 • TOP-DOWN identifikace více než 3000 proteoforem [PDF]
 • Metody stanovení koncentrace proteinů (kdy a jak?) [PDF]
 • number of views: 722 last modification: tstopka, 18.12.2017
  Page ranking: If you think the article is not up-to-date, click here.