1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University BIOCEV
lvysa 30.11.2020

Havránek Lab

2020

Vockova P, Molinsky J, Klanova M, Karban J, Spacek M, Havranek O, Kupcova K, Kazantsev D, Trneny M, Klener P. CD31/PECAM-1 impacts engraftment, growth and spread of mantle cell lymphoma cells and positively correlates with extramedullary involvement. Leuk Lymphoma. 2020 Nov 25:1-8. doi: 10.1080/10428194.2020.1849678. (IF 2.969) [PubMed] (N, H, 131)

Jain N, Singh S, Laliotis G, Hart A, Muhowski E, Kupcova K, Chrbolkova T, Khashab T, Chowhury SM, Sircar A, Shirazi F, Singh RK, Alinari L, Zhu J, Havranek O, Tsichlis P, Woyach J, Baiocchi R, Samaniego F, Sehgal L. Targeting phosphatidylinositol 3 kinase-β and -δ for Bruton tyrosine kinase resistance in diffuse large B-cell lymphoma. Blood Adv. 2020;4(18):4382-4392. doi:10.1182/bloodadvances.2020001685. (IF 4.584) [Pubmed] (I, H, 131)

2019

Kleiblová P, Stolařová L, Křížová K, Lhota F, Hojný J, Zemánková P, Havránek O, Vočka M, Černá M, Lhotová K, Borecká M, Janatová M, Soukupová J, Ševčík J, Zimovjanová M, Kotlas J, Panczak A, Veselá K, Červenková J, Schneiderová M, Burócziová M, Burdová K, Stránecký V, Foretová L, Macháčková E, Tavandzis S, Kmoch S, Macůrek L, Kleibl Z. Germline CHEK2 Gene Mutations in Hereditary Breast Cancer Predisposition - Mutation Types and their Biological and Clinical Relevance. Klin Onkol. 2019 Summer;32(Supplementum2):36-50. doi: 10.14735/amko2019S36. [PubMed] (N, H, 131)

Prukova D, Andera L, Nahacka Z, Karolova J, Svaton M, Klanova M, Havranek O, Soukup J, Svobodova K, Zemanova Z, Tuskova D, Pokorna E, Helman K, Forsterova K, Pacheco-Blanco M, Vockova P, Berkova A, Fronkova E, Trneny M, Klener P. Co-targeting of BCL2 with venetoclax and MCL1 with S63845 is synthetically lethal in vivo in relapsed mantle cell lymphoma. Clin Cancer Res. 2019 Apr 19. pii: clincanres.3275.2018. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-3275. (IF 10.199) [PubMed] (H, 131)

Kleiblova P, Stolarova L, Krizova K, Lhota F, Hojny J, Zemankova P, Havranek O, Vocka M, Cerna M, Lhotova K, Borecka M, Janatova M, Soukupova J, Sevcik J, Zimovjanova M, Kotlas J, Panczak A, Vesela K, Cervenkova J, Schneiderova M, Burocziova M, Burdova K, Stranecky V, Foretova L, Machackova E, Tavandzis S, Kmoch S, Macurek L, Kleibl Z. Identification of deleterious germline CHEK2 mutations and their association with breast and ovarian cancer. Int J Cancer. 2019 May 3. doi: 10.1002/ijc.32385. (IF 7.360) [PubMed] (N, H, 131)