1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University BIOCEV
lvysa 01.07.2021

Havránek Lab

2021

Henderson J, Havranek O, Ma MCJ, Herman V, Kupcova K, Chrbolkova T, Pacheco-Blanco M, Wang Z, Comer JM, Zal T, Davis RE. Detecting Förster resonance energy transfer in living cells by conventional and spectral flow cytometry. Cytometry A. 2021 Jun 14. doi: 10.1002/cyto.a.24472. (IF 4.355) [PubMed] (H, I, 131)

Vockova P, Molinsky J, Klanova M, Karban J, Spacek M, Havranek O, Kupcova K, Kazantsev D, Trneny M, Klener P. CD31/PECAM-1 impacts engraftment, growth and spread of mantle cell lymphoma cells and positively correlates with extramedullary involvement. Leuk Lymphoma. 2021 Apr;62(4):861-867. doi: 10.1080/10428194.2020.1849678. (IF 2.969) [PubMed] (N, H, 131)

2020

Jain N, Singh S, Laliotis G, Hart A, Muhowski E, Kupcova K, Chrbolkova T, Khashab T, Chowhury SM, Sircar A, Shirazi F, Singh RK, Alinari L, Zhu J, Havranek O, Tsichlis P, Woyach J, Baiocchi R, Samaniego F, Sehgal L. Targeting phosphatidylinositol 3 kinase-β and -δ for Bruton tyrosine kinase resistance in diffuse large B-cell lymphoma. Blood Adv. 2020;4(18):4382-4392. doi:10.1182/bloodadvances.2020001685. (IF 4.584) [Pubmed] (I, H, 131)

2019

Kleiblová P, Stolařová L, Křížová K, Lhota F, Hojný J, Zemánková P, Havránek O, Vočka M, Černá M, Lhotová K, Borecká M, Janatová M, Soukupová J, Ševčík J, Zimovjanová M, Kotlas J, Panczak A, Veselá K, Červenková J, Schneiderová M, Burócziová M, Burdová K, Stránecký V, Foretová L, Macháčková E, Tavandzis S, Kmoch S, Macůrek L, Kleibl Z. Germline CHEK2 Gene Mutations in Hereditary Breast Cancer Predisposition - Mutation Types and their Biological and Clinical Relevance. Klin Onkol. 2019 Summer;32(Supplementum2):36-50. doi: 10.14735/amko2019S36. [PubMed] (N, H, 131)

Prukova D, Andera L, Nahacka Z, Karolova J, Svaton M, Klanova M, Havranek O, Soukup J, Svobodova K, Zemanova Z, Tuskova D, Pokorna E, Helman K, Forsterova K, Pacheco-Blanco M, Vockova P, Berkova A, Fronkova E, Trneny M, Klener P. Co-targeting of BCL2 with venetoclax and MCL1 with S63845 is synthetically lethal in vivo in relapsed mantle cell lymphoma. Clin Cancer Res. 2019 Apr 19. pii: clincanres.3275.2018. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-3275. (IF 10.199) [PubMed] (H, 131)

Kleiblova P, Stolarova L, Krizova K, Lhota F, Hojny J, Zemankova P, Havranek O, Vocka M, Cerna M, Lhotova K, Borecka M, Janatova M, Soukupova J, Sevcik J, Zimovjanova M, Kotlas J, Panczak A, Vesela K, Cervenkova J, Schneiderova M, Burocziova M, Burdova K, Stranecky V, Foretova L, Machackova E, Tavandzis S, Kmoch S, Macurek L, Kleibl Z. Identification of deleterious germline CHEK2 mutations and their association with breast and ovarian cancer. Int J Cancer. 2019 May 3. doi: 10.1002/ijc.32385. (IF 7.360) [PubMed] (N, H, 131)