1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University BIOCEV
tstopka 15.05.2017

classes "Anti-cancer drugs"/ vyuka "cytostatika" (Dr. Petrák)

Studijní materiály k předmětu

Cytostaika-mechanismus účinku, terapie a rezistence


Obsah přednáškového bloku:

1) Nádory, nádorové buňky a terapie

• Alkylační činidla a deriváty platiny

• Interkalační látky

• Inhibitory topoizomeráz

• Látky způsobující rozštěpení DNA

• Antimetabolity

• Antimitotika

• Hormonální terapie

• Inhibitory syntézy a degradace proteinů

• Epigentická cytostatika

• Diferenciační terapie

• Fotodynamická terapie

• Inhibitory tyrozinkináz, mTOR, CDK a Bcl-2

• Terapeutické protilátky a konjugáty

2) Mechanismy rezistence nádorových buněk na terapii


Přednášky 2016-2017


1) BLOK 1 -Nádory, buňky, terapie a klasická cytostatika, alkylační látky, deriváty platiny, interkalanty, inhibitory topoizomeráz, antimetabolity (PDF1)

2) BLOK 2 -antimitotika, hormony, zásahy do epigentiky, inhibice proteosynézy a proteazomu, diferenciační a fotodynamická terapie, inhibitory kináz, mTOR, CDKs a Bcl-2, terapeutické protilátky a  konjugáty (PDF2)

3) BLOK 3- Mechanismy rezistence (PDF3)


Doporučená literatura:


Vřele doporučeno - kniha popisující historii terapie nádorových onemocnění. Ke stažení ZDE

The Biology of Cancer (R. Weinberg) - Nádorová biologie

Principy systémové nádorové léčby (Klener a Klener)- Grada 2013

Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii (Klener a Klener) - Grada 2010

The Hallmarks of Cancer (Hannahan a Weinberg)

Alkylující látky (Siddik 2002) ZDE

Alkyující látky review (Puyo 2013) ZDE

Mechanismy účinků derivátů platiny (Gibson 2009) ZDE

Rezistence na platinu ( Koberle 2010) ZDE

Antracyklíny (Minnoti 2004) ZDE

Antifoláty (Visentin 2012) ZDE

Antifoláty a rezistence (Gonen 2012) ZDE

Nukleosidové analogy v terapii (Galmarini 2002) ZDE

Nukleosidové analogy a buněčná smrt (Evald 2008) ZDE

Enzymologie antimetabolitů v léčbě nádorů (Parker 2009) ZDE

Inhibitory topoizomerázy II (Hande 2008) ZDE

Rezistence na antimitotika (Grogan 2008) ZDE

Inhibitory histondeacetyláz (Rodd 2012) ZDE

HDAC inhibitory (Lane 2009) ZDE

Inhibice translace - homoharringtonin (Wetzler 2011) ZDE

Tamoxifen a rezistence (Chang 2012) ZDE

Diferenciační terapie - PML/RARA (Thé 2012) ZDE

Terapeutické protilátky (Li 2013) ZDE a (Vacchelli 2013) ZDE

Antibody-drug conjugates (Perez 2013) ZDE

Mechanismy adaptace a rezistence (Fodale 2011) ZDE

Molekulární mechanismy rezistence (Rebucci 2013) ZDE

MDR a ABC transportéry (Schinkel 2012) ZDE

number of views: 439 last modification: tstopka, 15.05.2017
Page ranking: If you think the article is not up-to-date, click here.